UNGDOMSRUTEKORT

Den samlet rute er markeret med rød og gul farve.

Ensretning i den ønskede retning ønskes på den gule del af ruten. Dette er vigtigt for at sikre rytternes sikkerhed, samt en god og skånsom trafikafvikling.

På ruten er der markeret hvor der er placeret trafikofficials (TO) samt trafikvagter (TV)

8.5 km

Samlet distance pr. omgang

58 meter

Antal højdemeter

4.1%

Max stigningsprocent

SAMLET FORBRUG AF SKILTE OG MANDSKAB

11 stk. radio til trafikvagter

11 stk. trafikvagter
(flagpost)

3 stk. trafikofficials

TYPER AF VEJANVISNING OG VEJSPÆRRING

ORIENTERING

Udkørsel fra enkelt bolig/ejendom. Beboeren orienteres med flyer omdelt inden løbet.  

SKILT

Der opsættes skilte der orienterer om cykelløb.

TRAFIKVAGT

Kryds hvor der ikke er behov for at tilbageholde trafikken. Her sørger trafikvagten for god orientering af trafik samt sikre rytternes passage.

TRAFIKOFFICIALS

Kryds hvor det kan være nødvendigt at tilbageholde trafik. Uddannet trafikofficials sikre at trafikken afvikles uden gene, samt at sikre rytternes sikkerhed.

Krydset kan afhængig af type desuden supleres med trafikvagt.   

OVERSIGT OVER VEJE OG KRYDS

1. Snubbekorsvej
Sidevej: Snubbekorsvej

TVU-1 = 1 stk. trafikvagt

1. Snubbekorsvej
Sidevej: Snubbekorsvej

TVU-2 = 1 stk. trafikvagt

2. Snubbekorsvej
Sidevej: Snubbekorsvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

3. Snubbekorsvej
Sidevej: Snubbekorsvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

4. Snubbekorsvej
Sidevej: Snubbekorsvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

5. Snubbekorsvej
Sidevej: Tvilligegårdsvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

6. Snubbekorsvej
Sidevej: Snubbekorsvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

Sikkerhedsafmærkning med stødbats

Skilt “Cykelløb – Drej til højre”

7. Snubbekorsvej fortsæt til højre ad Sengeløsevej

TOU-1 = 1 stk. trafikofficial
TVU-3 = 1 stk. trafikvagt

8. Sengeløsevej
Sidevej: Kærhavegårdsvej

 

 

9. Sengeløsevej
Sidevej: Tørvevej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

Sikkerhedsafmærkning med stødbats.

Skilt “Cykelløb – Drej til højre”

10. Sengeløsevej fortsæt til højre ad Landsbygade

TOU-2 = 1 stk. trafikofficial
TVU-4 = 1 stk. trafikvagt

Sikkerhedsafmærkning med stødbats.

11. Landsbygade fortsæt til højre ad Ole Rømmers Vej
Sidevej: Landsbygade

TVU-5 = 1 stk. trafikvagt

Skilt “Cykelløb – Drej til højre”

 

12. Ole Rømmersvej
Sidevej: Kæreengen

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

13. Ole Rømmersvej
Sidevej: Sognevangen 

TVU-6 = 1 stk. trafikvagt

14. Ole Rømmers Vej
Sidevej: Ole Rømmers Vej

Skilt “Giv Agt Cykelløb” 

15. Ole Rømmers Vej
Sidevej: Enghavegårdsvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb” 

16. Ole Rømmers Vej
Sidevej: Tørvevej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

17. Ole Rømmers Vej
Sidevej: Høholmvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

Sikkerhedsafmærkning med Rockwool stødbats.


18. Ole Rømmers Vej
Sidevej: Vartovvej

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

19. Ole Rømers Vej
Sidevej: Bartholinsstræde

TVU-7 = 1 stk. trafikvagter

Sikkerhedsafmærkning med Rockwool stødbats.
3 kegler med minestrimmel

20+21. Ole Rømmers Vej
Sideveje: Skovkildevej

TVU-8 = 1 stk. trafikvagter

22. Ole Rømmers Vej
Sidevej: Porsemoseveje

Trafikskilt “Giv Agt Cykelløb”

23. Ole Rømers Vej
Sidevej: Pilenborgvej

Trafikskilt “Giv Agt Cykelløb”

Sikkerhedsafmærkning med Rockwool stødbats.

3 kegler med minestrimmel

Sikkerhedsafmærkning med Rockwool stødbats.

4 kegler med minestrimmel

24. Ole Rømers Vej
Sidevej: Kroppedals Alle

TVU-9 = 1 stk. trafikvagt

25. Ole Rømmers Vej til højre ad Snubbekorsvej 

TOU-3 = 1 stk. trafikofficial
TVU-10 = 1 stk. trafikvagt

Skilt “Giv Agt Cykelløb”

 

26. Snubbekorsvej
Sidevej: Agrovej

TVU-11 = 1 stk. trafikvagt

Share This