Som klub arbejder vi konstant med at kunne tilbyde vores medlemmer så mange træningsaktiviteter som muligt og vi er rigtig glade for at vi faktisk kan tilbyde vores medlemmer flere aktiviteter end tidligere år. I år har vi udover landevejstræningen også tilbud til de ryttere der gerne vil køre MTB og Cross og vi kan  se at der rent faktisk er rigtig mange der benytter sig af de mange tilbud. Det er vi rigtig glade for og vi sætter stor pris på de mennesker der bruger tid på at arrangere træningen. 

I takt med de mange aktiviteter er der også et behov for at der bliver skelnet mellem officielle HCK træningsaktiviteter og så aktiviteter som bliver tilbudt af og til samt imellem klubbens medlemmer. 

Når der er tale om officiel HCK træning så er træningen overordnet koordineret mellem de ansvarlige trænere og bestyrelsen. Ansvaret for træningen er hos de ansvarlige trænere og det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsen.

Når der er tale om tilbud til klubbens medlemmer fra andre medlemmer eller mellem medlemmer, hvad enten det er forslag om fælles træningstur fra dag til dag eller der er tale om mere koordineret træning som f.eks. gymnastiktræningen om mandagen som der er en del der deltager i. Så er det bestyrelsens grundlæggende holdning, at det skal i endelig gøre hvis i har lyst, så længe det ikke er i konflikt med de officielle træningstilbud der er i klubben. Vi vil også gerne lægge lokaler til det såfremt det er nødvendigt og ikke konflikter med andre aktiviteter i klublokalet. 

Men det er vigtigt at pointere at det ikke er officielle HCK arrangementer, det betyder ikke at vi ikke syntes det er en god idé, men det er vigtigt at vide at det ikke er et arrangement eller træning som bestyrelsen har ansvar for.

Når jeg nu har nævnt gymnastik træningen som et eksempel på en ikke officiel HCK træning, så vil jeg lige nævne at det er Peter Stenberg som står for det. Peter har spurgt om han må slå det op og om han eventuelt må bruge klublokalet til træningen. Det har vi sagt ok til og mit indtryk er at dem der deltager er rigtig glade for det. Det er dog ikke et officielt HCK arrangement.

Når i slår noget op på vores facebook profil om en eller anden form for træning eller træningstur så er det vigtigt at det ikke er i konflikt med andre officielle HCK træninger og at det bliver slået op så man ikke er i tvivl om hvorvidt det er en officiel træning eller ej.

Fortsat god træning til både de officielle og uofficielle træninger.    

Share This
X
X