Der er nedsat et sponsorudvalg bestående af Kåre Brink (Formand), Martin Haakansson, Peter Buhl Jensen og Henrik Møller Larsen.

Sponsorudvalget skal varetage klubbens sponsoraktiviteter herunder tøjsponsorer og løbssponsorer. Sponsorindtægter er en ikke uvæsentlig del af klubbens indtægter og de er med til at sikre at vi kan afholde løb og mange af vores andre aktiviteter som vi alle nyder glæde af i løbet af året.

I bestyrelsen er vi rigtig glade for at de 4 herrer har lyst og mod på arbejdet, der er til glæde for alle klubbens medlemmer. Er der nogle af klubbens medlemmer der har gode ideer eller forslag til sponsormuligheder så er i altid meget velkomne til at tage fat i Kåre der er formand for sponsorudvalget.

Share This
X
X