Et godt år I Hvidovre Cykle Klub

2017 har været et rigtig godt år i Hvidovre Cykle Klub. Stigende antal medlemmer, en blomstrende ungdomsafdeling, masser af træningstilbud og generelt rigtig mange til træning og de fælles aktiviteter der bliver lavet til løb og træningslejre. Det er dejligt at vores medlemmer er aktive og benytter sig af de tilbud klubben har.

Træningen i 2018 er selvfølgelig allerede startet og der er mange til vores forskellige træningstilbud hvad enten det er tirsdag/torsdag på Avedøre Holme eller de forskellige ture der er i weekenden.

Hvidovre Cykle Klub er en forening der drives af klubbens medlemmer på frivillig basis. Klubben og alle dens aktiviteter lige fra træning, ture, løb, sociale aktiviteter, administration og økonomi kan kun drives såfremt der er nogle af klubbens medlemmer der har lyst til at gøre en indsats for klubben og dets medlemmer. Der er rigtig mange der yder en indsats for klubben, men vi har altid brug for flere der vil/kan gøre en indsats for klubben – alt er velkomment stort som småt lige fra de små ting som at bage kage til arrangementer til folk der vil være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder på at lave en liste hvor man kan melde på hvilke områder man gerne vil hjælpe med. Tanken med listen er at når der er brug for hjælp kan man tage fat i de personer der står på listen. Det er selvfølgelig frivilligt om man ønsker at stå på listen og selvom man står på listen har man selvfølgelig altid muligheden for at sige nej hvis tidspunktet eller omfanget af hjælpen ikke passer. Vi ved ikke lige nu hvordan listen skal se ud og hvordan den kommer ud til alle medlemmerne, men vi vil informere lidt mere på generalforsamlingen.

 

Generalforsamling den 26. februar kl. 19:00

Der er generalforsamling mandag d. 26. februar kl. 19:00. Alle vil som sædvanlig få en personlig indbydelse på mail i starten af februar, men I må allerede nu gerne reservere dagen. På generalforsamlingen skal der vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Vores mangeårige kasser Lene Børgesen har efter mange års tro tjeneste valgt at sige tak for denne gang. Vi har dialog med et medlem der måske vil overtage Lene’s plads i bestyrelsen som kasserer, men vi mangler et medlem yderligere. Vi håber at der er et medlem der har lyst til at bruge lidt tid sammen med os andre. Skulle nogle blandt jer være interesseret i at deltage i klubbens bestyrelsesarbejde så må vedkommende meget gerne henvende sig til formand Jørgen Staun Jensen på mobil 4045 5270, som vil fortælle lidt om opgaverne og hvilke fordele det er at være med til at forme klubbens fremtid.

 

Årets løb – B&U DM 2018 i enkeltstart og linjeløb

Til slut vil vi lige informere om at vi er blevet udvalgt til at afholde dette års store ungdomsevent nemlig De Danske Mesterskaber for Ungdom i enkeltstart og linjeløb på landevej. Arrangementet løber af stablen i weekenden 25+26 august med enkeltstart om lørdagen d. 25 august og linjeløb d. 26 august. Vi er meget stolte af at vi som klub er blevet udvalgt til denne opgave som ligger godt i tråd med klubbens satsning på en ungdomsafdeling. Det betyder så samtidig også at vores traditionsrige gadeløb ikke bliver afholdt i 2018, men sikkert vender tilbage i 2019. Vi er i gang med at finde medlemmer til løbsudvalget. I år vil vi forsøge at sprede opgaverne på flere personer, således at opgaven bliver mere overkommelig for den enkelte. Vi har brug for hjælp, så kunne du tænke dig at hjælpe i det indledende arbejde så kontakt Carsten Machholdt på 3025 3438 eller mail carsten.machholdt@gmail.com. Undervejs og når vi kommer længere i forløbet vil løbsudvalget få brug for yderligere hjælp ligesom vi vil få brug for masser af hjælp på selve løbsdagene d. 25+26 august. I må derfor allerede nu meget gerne reservere den 25+26 august i jeres kalender. Vi ser frem til sammen med jer at afholde et brag af et arrangement for de ryttere der fremover skal tegne eliten i dansk landevejscykling.

Jørgen Staun Jensen
Formand Hvidovre Cykle Klub

Share This
X
X