Christopher og jeg har gennem et stykke tid leget med ideen om en emnedag om power eller watt. 

For bare få år siden var vi nogle få tosser der kørte med wattmåler. Når man nævnte watt, kiggede folk mærkeligt på en. Sådan er det ikke længere. Wattmålere er blevet billigere, og flere og flere har cykler med watt måler på. 

Hvis forståelsen af puls var svær, er der noget der tyder på at forståelse for watt er endnu vanskeligere. Men ved at dele vores viden og erfaring tror Christopher og jeg at vi alle kan få et større forståelse for dette emne.

Vi tænker at holde en emnedag om watt i Hvidovre Cykle Klub. Det bliver ikke en klubaften. Det bliver ikke et foredrag. Vores tanke er at dagen deles op i to. Først en kort gennemgang af udstyr, watt som begreb og gennemgang af de vigtigste ting for forståelsen. Også et kig på registrering og software. Derefter en del hvor vi sammen deler viden, stiller spørgsmål, debatterer emnet og vidensdeler. Det gør vi i mindre grupper.

Mening er at alle kan deltage hvis emnet interesserer dem. Man kan deltage uden viden om emnet eller med masser af viden. Vores håb er vi alle kan bidrage og få ny viden og inspiration med hjem. 

Foredraget/workshoppen afholdes på den af nedenstående datoer med størst tilslutning. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt men den bliver i dagstimerne. Vælg alle de dage du kan og klik derefter på Vote. For at det bliver til noget kræver det jeres tilslutning og opbakning. 

Christopher og Carsten 
“May the force be with you”

 

[totalpoll id=”13183″]

Share This